Mgr. Jana Lenková

Som advokátkou od roku 2003 a poskytujem svojim klientom právne poradenstvo najmä v oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného, konkurzného práva a  procesné zastupovanie.

Poskytujem právne poradenstvo fyzickým osobám (nepodnikateľom), ako aj fyzickým a právnickým osobám - podnikateľom.

Mojim cieľom je efektívna pomoc klientom pri riešení sporných i nesporných záležitostí.